Tam, kurš vēlas iemācīties lidot, no sākuma ir jāiemācās stāvēt, iet , skriet, kāpt un dejot. Nevar sākt lidojumā.

Frīdrihs Nīče

Recruitment potential ir tiešsaistes kurss, ko var pabeigt elastīgā veidā

Kurss ir izstrādāts, lai veicinātu un atvieglotu izmaiņas darba devēju stratēģijās. Pārmaiņas, kuru rezultātā tiks izmantotas iekļaujošākas darbā pieņemšanas metodes, kurās varētu nodarbināt personas bez visām tradicionāli vajadzīgajām prasmēm. Kursa mērķis ir, lai cilvēkus pieņemtu darbā, vērtējot viņa potenciālu, un pēc tam viņus izglītotu darba devējs, lai iegūtu amatam nepieciešamās prasmes.

To sarakstījuši eksperti, kuru kaislība ir iekļaušanās un kuriem ir ļoti labas zināšanas par iekļaujošu pieņemšanu darbā.

Kursa mērķis ir veicināt darba devēja lomu iekļaujoša darba tirgus atbalstīšanā:

  • uzlabot to darbinieku un vadības kompetenci un zināšanas, kuri izstrādā un īsteno cilvēkresursu politiku
  • atbalstīt attieksmes un prasmju attīstību tiem darbiniekiem, kuri raksta darba aprakstus, lai tie netīši nediskriminētu vai neradītu neparedzētus šķēršļus;
  • apzināt un apmainīties ar labas prakses piemēriem, izceļot ““Darba devējus kā izglītotājus”, kas atbalsta pašreizējos darbiniekus un potenciālos pretendentus ar dažādām vai netradicionālām prasmēm/pieredzi, lai pielāgotos darba tirgus vajadzībām;

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir samazināt šķēršļus nelabvēlīgā situācijā esošām mērķa grupām ar zemām/pamata prasmēm, ar kvalifikāciju, kas neatbilst iepriekš noteiktām priekšrocībām vai kas citā veidā varētu tikt diskriminēta dzimuma, rases, vecuma vai invaliditātes dēļ. Citiem vārdiem sakot, šis kurss atbalsta pāreju, kuras pamatā ir vairāk personas potenciāls, nevis formālā izglītība.