Recruit Potential mācību stundu kurss ir atvērto izglītības resursu kopums, kas paredzēts privātiem, publiskiem un NVO darba devējiem, kā arī konsultatīvajiem atbalsta sniedzējiem un pedagogiem (ieskaitot PIA koledžas). Resursi ir izstrādāti, lai veicinātu un atvieglotu izmaiņas darba devēju stratēģijās. Pārmaiņas, kuru rezultātā tiks izmantotas iekļaujošākas darbā pieņemšanas metodes, kurās varētu izmantot personas bez visām tradicionāli vajadzīgajām prasmēm. Kursa mērķis ir, lai cilvēkus pieņemtu darbā, vērtējot viņa potenciālu, un pēc tam viņus izglītotu darba devējs, lai iegūtu amatam nepieciešamās prasmes.

To sarakstījuši eksperti, kuru kaislība ir iekļaušanās un kuriem ir ļoti labas zināšanas par iekļaujošu pieņemšanu darbā.

Kursa mērķis ir veicināt darba devēja lomu iekļaujoša darba tirgus atbalstīšanā:

 • uzlabot to darbinieku un vadības kompetenci un zināšanas, kuri izstrādā un īsteno cilvēkresursu politiku
 • atbalstīt attieksmes un prasmju attīstību tiem darbiniekiem, kuri raksta darba aprakstus, lai tie netīši nediskriminētu vai neradītu neparedzētus šķēršļus;
 • apzināt un apmainīties ar labas prakses piemēriem, izceļot ““Darba devējus kā izglītotājus”, kas atbalsta pašreizējos darbiniekus un potenciālos pretendentus ar dažādām vai netradicionālām prasmēm/pieredzi, lai pielāgotos darba tirgus vajadzībām;

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir samazināt šķēršļus nelabvēlīgā situācijā esošām mērķa grupām ar zemām/pamata prasmēm, ar kvalifikāciju, kas neatbilst iepriekš noteiktām priekšrocībām vai kas citā veidā varētu tikt diskriminēta dzimuma, rases, vecuma vai invaliditātes dēļ. Citiem vārdiem sakot, šis kurss atbalsta pāreju, kuras pamatā ir vairāk personas potenciāls, nevis formālā izglītība.

Mācību stundu kursu resursi ir paredzēti dažādām vajadzībām. Kursu var pasniegt kā pilnīgu mācību programmu vai tā daļas var integrēt, lai papildinātu citus kursus. Visi materiāli tiek piedāvāti kā atklāts avots, un katra šī kursa sadaļa piedāvā dažādus papildu tiešsaistes materiālus, piemēram, gadījumu pētījumus un aktivitātes par šo tēmu.

Tā kā daži izglītojamie var vēlēties atsevišķi apgūt saturu (vai tikai daļu no tā), visi moduļi un papildu mācību resursi tiek nodrošināti tiešsaistē.

Arī treneri, skolotāji un pasniedzēji var brīvi izmantot kursu. Informācija par to, kā mēs iesakām materiālus izmantot, par katru moduli tiek sniegta Pasniedzēja rokasgrāmatas sākumā.

Kursu var izmantot klases vidē, kā arī autonomā tālmācības kursā.

Kursa komponenti

Recruit Potential kursa mācību programma ir sadalīta 6 dažādās vienībās, ko sauc par moduļiem, un katra no tām ir vērsta uz dažādiem iekļaujošas darbā pieņemšanas aspektiem, to, kā to var piemērot un kādas ir tās priekšrocības.

 1. modulis. Ievads iekļaušanā
 2. modulis: Stratēģijas mentalitātes maiņai
 3. modulis: Sekmīga darbā ievadīšana un attīstība
 4. modulis. Iekļaušanas darba organizēšana
 5. modulis. Mentorings kā rīks
 6. modulis. Iekļaušana darba vietā

Katram modulim ir atšķirīgi apmācības resursi, kas ietver:

 • Powerpoint/PDF prezentācija – tās jāizmanto kopā ar Pasniedzēja rokasgrāmatu, tas ir ieteicamais kurss un ietver materiālus un aktivitātes. Ja tā ir jūsu pirmā reize, kad pasniedzat kursu, tas ir labs sākuma punkts.
 • Pasniedzēja rokasgrāmata — tā var palīdzēt skolotājiem, pasniedzējiem vai tiem, kas šos moduļus pasniegs savā organizācijā, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes apmācību.
 • Papildu resursi — tie uzlabos mācību pieredzi un nodrošinās papildu lasāmvielu tiem, kas vēlas paplašināt zināšanas par katru moduli.
 • Izglītojamo darba burtnīca — katram modulim ir darba burtnīca, kas papildina katru PowerPoint prezentāciju un citus resursus.
 • Atbilžu izvēles uzdevumi— visos moduļos būs pārbaudes darbi, lai pārbaudītu jūsu zināšanas

Kursu (PowerPoint prezentācijas, izglītojamo darba burtnīcas un pasniedzēja rokasgrāmatu) var lejupielādēt kā ZIP failu.

Materiāli nav jāizmanto kādā noteiktā secībā. Ja vēlaties koncentrēties uz kādu konkrētu tēmu, varat strādāt ar jūs interesējošo tēmu, lai gan optimālai izpratnei ir ieteicams izmantot visu kursu.

Lejupielādēt klases kursu

Lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk esošās saites, lai lejupielādētu klases kursu. Lai piekļūtu failam, lejupielādētajā Zip failā vienkārši noklikšķiniet ar peles labo pogu un, atkarībā no operētājsistēmas, izvēlieties “un¬ zip” vai “uncompress”. Tādējādi datorā tiks izveidota mape ar visiem nepieciešamajiem failiem.