Den som en dag vill lära sig flyga, måste först lära sig att stå och gå och springa och klättra och dansa; en kan inte flyga in i flygning

Friedrich Nietzsche

Rekrytera potential är en onlinekurs som du kan följa på ett flexibelt sätt.

Materialen har utvecklats för att uppmuntra och underlätta en förändring av anställningsstrategier. Förändringen kan resultera i mer inkluderande rekryteringsmetoder, där personer som saknar vissa traditionella eller formella kvalifikationer för en tjänst ändå kan anställas. Kursens mål är att människor ska rekryteras baserat på sin potential, och sedan utbildas/tränas av arbetsgivaren för att nå de kunskaper som krävs för jobbet.

Materialet är framtaget av exporter som brinner för inkludering, och med mycket god kunskap om inkluderande rekrytering.

Kursen ska stärka arbetsgivarens roll för en inkluderande arbetsmarknad genom att:

  • Öka kompetens och kunskapen hos anställda och ledning, som utvecklar och inför policys för HR (Human Resources)
  • Stödja utvecklingen av attityder och kompetens hos medarbetare, så att de inte omedvetet diskriminerar eller skapar barriärer
  • Identifiera och utbyta goda erfarenheter som belyser ”Arbetsgivare som utbildare”, för att stötta befintliga anställda och de som söker jobb med olika eller okonventionella kunskaper/erfarenheter, så att bättre anpassning till arbetsmarknaden sker

Vårt långsiktiga mål är att sänka barriärerna för utsatta målgrupper med låg formell kompetens, med kvalifikationer som inte passar in i fördefinierade önskemål eller de som på andra sätt kan bli diskriminerade på grund av kön, ras, ålder eller funktionsvariation. Kursen ska med andra ord stödja en förändring, där rekrytering baseras mer på en persons potential, än formell utbildning.